Tuesday, 11 December 2012

Pinoy Bisaya Joke: Mr. Bean's Wife

Pinoy Bisaya Joke #1

Who is Mr. Bean's Wife?

PinoyJokes_LamasSaKinabuhi_MrBean_RowanAtkinson


Kaila ka sa asawa ni Mr. Bean?
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
c Abrila
-
-
-
-
-
c Abrila Bean! ^___________^
PinoyBisayaJokes_AvrilLavigne_AvrilLavigne

Translation:

Do you know who is Mr. Bean's wife?
-
-
-
-
-
Her name's Abrila...
-
-
-
-
-
Abrila Bean! (Avril Lavigne)